@tech.eu 3 months ago
Belgian medtech startup Indigo Diabetes raises €38 million for groundbreaking diabetes device
@tech.eu 4 months ago
Belgian startup BioStrand raises €2 million to disrupt genetic data analysis
@tech.eu 9 months ago
Belgian blockchain startup SettleMint raises €1.9 million to expand internationally
@tech.eu 12 months ago
White Fund, new early-stage fund for Belgian medtech, announces first close of €20 million